زباله چه از نوع خشک و چه از نوع تر در برج‌ها و آپارتمان‌های مسکونی همیشه یکی از موضوعات مورد بحث است. در برخی از مجتمع های مسکونی و ساختمان های پر تراکم حمل زباله ها به صورت دستی انجام می گیرد. این کار موجب پخش بوی نامطبوع و آلودگی در فضای ساختمان خواهد شد. استفاده از دریچه شوت زباله  راه حل این مشکل میباشد که دفع زباله را در این ساختمانها بسیار سریع و آسان میکند.

زباله‌های هر واحد مسکونی مشکلات عمده‌ای از جمله آلودگی مشاعات و سر و صدای اضافی را در پی دارد. سیستم‌ شوتینگ زباله برای برطرف کردن تمامی این مشکلات طراحی و نصب‌ می‌شود. علاوه بر رها کردن برج‌ها و آپارتمان‌ها از مشکلات مربوط به دفع زباله، تاثیر بسیار مثبتی برای مدیریت کارآمد زباله و بازیابی آن خواهد داشت.

شوتینگ زباله

سیستم شوت زباله به صورت کانالی از بالای ساختمان به طبقه پایین نصب می گردد.  در هر طبقه دریچه شوتینگ زباله مخصوص برای قرار دادن زباله در این کانال و هدایت آن به سمت اتاقک زباله در طبقه زیرین نصب می گردد.

استفاده از دریچه شوت زباله

در ساختمان های مسکونی چند مرتبه و بلند مرتبه دفع زباله ها همواره امر مهمی بحساب می آید. بدین منظوراز گذشته تا بحال سیستم شوتینگ زباله همواره مورد استفاده قرار می گرفته است. در واقع می توان گفت قدمت سیستم شوتینگ زباله با قدمت برج های بلند مرتبه یکسان است. بطوریکه در برج ها و ساختمان های قدیمی در شهر های بزرگ کانال های شوت زباله را می توان یافت که اغلب در سیستم های قدیمی بصورت چهارگوش بوده است.

مزایای سیستم دریچه شوت زباله

  1. برای راحتی و آسایش ساکنین سهولت در جمع آوری زباله ها برای کارکنان ساختمانی.
  2. سیستم شوتینگ زباله با حذف حمل دستی زباله در پاکیزگی راه پله ها و آسانسور و فضای ساختمان تاثیر زیادی داشته و باعث بهداشت محیط ساختمان می شود .
  3. کمک به حفظ محیط زیست با استفاده از سیستم شوتینگ زباله علاوه بر پاکیزگی ساختمان استهلاک آسانسور مصرف برق و بار ترافیکی اسانسور و نیروی انسانی را کاهش می دهد.
  4. این سیستم باعث حذف حمل دستی زباله ها که باعث پخش زباله و بوی نامطبوع و تولید میکروب های بیماریزا شده است .

انواع دریچه شوت زباله

1 – سیستم شوتینگ داخلی :

این روش متداول ترین روش می باشد و هنگام ساخت در داخل ساختمان محلی برای تجهیزات سیستم شوتینگ زباله تعبیه شده و از جمله مزایای آن این است که تجهیزات اصلی در معرض دید نیست .

2- سیستم شوتینگ خارجی :

این روش زمانی مد نظر می باشد که ساختن ساختمان به اتمام رسیده و پس آن تصمیم به نصب سیستم شوتینگ گرفته شده است .