نصب این نوع دریچه ها بوسیله پیچ بر روی قاب چوبی نصب شده بر لبه کانال صورت می پذیرد و علاوه بر قاب چوبی بر روی انواع سقف ها از قبیل گچ،سیمان،اجر،چوب و غیره قابل نصب می باشد. این نوع دریچه ها را می توان با دمپرهای پشت جهت باز و بسته شدن دریچه در هر ابعادی سفارش داد.