کاربرد ویژه دریچه سقفی خورشیدی در محیط های بهداشتی ، آزمایشگاه ه ها یا Clean Room در مکان های درمانی می باشد. برای استفاده در اتاق های تمیز این دریچه ها به وسیله یک پلنیوم باکس یا باکس هوا به علاوه فیلتر به مجرای اصلی کانال هوا متصل می شوند. در مواقع استفاده از فیلتر در دریچه خورشیدی می بایست فیلتر در پشت بدنه ی پلنیوم باکس تعبیه شود تا قابل تعویض باشد.

از دریچه سقفی خورشیدی، هم برای هوای رفت و هم برگشت هوا میتوان استفاده کرد. در دریچه خورشیدی که برای برگشت هوا استفاده میشود با در نظر گرفتن سرعت ، روی سطح دریچه و انجام محاسبات دقیق برای بدست آوردن اندازه و تعداد سوراخ های پانچ روی سطح آن، امکان حرکت ملایم هوا از روی دریچه، برای جلوگیری از هرگونه صدای اضافی، برای حفظ سطح مطلوب صدای داخل محیط در حد امکان میسر می گردد.