ساخت دریچه گرد خطی سونایی

عمدتا جنس ساخت این نوع دریچه ها آلومینیوم می باشد. اما ممکن است از پلاستیک و آهن گالوانیزه نیز استفاده شود. محل نصب این نوع دریچه ها پیشانی سقف کاذب و یا سقف می باشد. هرچند که در مواردی بر روی دیوار نیز نصب میشوند.

در ساخت دریچه گرد خطی سونایی حتماً باید اصل بدنه ی دریچه از آلومینیوم باشد تا در برابر زنگ زدگی و یا عوامل بیرونی مانند رطوبت و گرما مقاومت کافی را داشته باشد. متاسفانه برخی از تولیدکنندگان از ورقهای روغنی و متفرقه و نامرغوب در تولید دریچه سونایی استفاده میکنند که باید حتما در این زمینه دقت نماید.

در صورت استفاده از جنس آلومینیوم ، اجرای رنگ کوره ای مرغوب بر سطح دریچه سونایی نیز یکی از موارد با اهمیت بالا میباشد. دریچه سونایی را در قسمت پیشانی سقف کاذب و یا دیگر انواع سقف ها نصب و استفاده کرد.