دسته‌بندی نشده

24 آوریل, 2020

دمپر هوا و مشخصات انواع دمپر ها

دمپر چیست؟ دمپر یک دریچه با صفحات فلزی است که جریان هوا را در کانال ها، دودکش و یا دیگر تجهیزات هواساز تنظیم نموده و یا مسدود می نماید. از دمپر می توان جهت تنظیم میزان هوا و دمای ورودی در داخل یک فضا و اتاق را کنترل نمود و همچنین جریان هوا را به […]

دسته‌بندی نشده
24 آوریل, 2020

دمپر های ضد حریق و دود : تجهیزی اساسی در طراحی سیستم اطفا حریق

بنابر تحقیقاتNFPA در سال 1930، سازمان بیمه ی آتش سوزی جهانی اعلام کرد جهت کنترل آتش سوزی و جلوگیری از انتقال حرارت به دیگر فضا های یک ساختمان می توان در سیستم هوای لن مجموعه از دمپر ها استفاده نمود. امروزه دانشمندان و محققان زیادی در این زمینه دست به اکتشافات و بررسی های زیادی […]

دسته‌بندی نشده