گواهینامه ها

گواهینامه ها

موسسه فنی مهندسی مشایخی ، مجموعه ای دانش محور می باشد و همواره تمام تلاش خود را در ساخت محصولاتی اصولی و مطابق با استاندارد های ملی و جهانی نموده است. در این جهت همکاری با انجمن های مختلف، موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، محققین و … از افتخارات این موسسه می باشد.