• تهران، پونک، عدل شمالی، بلوار کمالی جهاد، کوچه یکم، پلاک یکم، واحد اول
تلفن همراه
09121184963
تلفن دفتر
03136343448
ساعات کاری
شنبه تا پنجشنبه ۹ تا ۲۰

دریچه‌ توزیع و تنظیم هوا

دریچه‌ توزیع و تنظیم هوا چیست؟

دریچه‌ توزیع و تنظیم هوا ،هوایی که از مسیر کانال به یک فضای مشخص میرسد در محل دهانه انشعاب کانال توسط دریچه هوا در اتاق پخش میگردد. جهت تنظیم هوای ورودی از کانال هوا از دریچه تنظیم هوا استفاده می شود.

دریچه های هوا از جنسهای مختلف آلومینیومی ، آهنی و MDf طراحی و ساخته می شود. دریچه تنظیم هوا از پره های مختلف برای تعیین مسیر هوا و فریم اصلی تشکیل می شود، که نوع خروج هوای دریچه را به انواع یک طرفه ، دوطرفه، سه طرفه و چهار طرفه تقسیم می کند.

 انواع دریچه دریچه‌ توزیع و تنظیم هوا

در یک دسته بندی کلی انواع دریچه هوا استفاده شده در ساختمانها را از لحاظ محل نصب میتوان به دو دسته تقسیم کرد.

 1. دریچه تنظیم هوای دیواری:
  این نوع دریچه تنظیم هوا در محل خروجی کانالهای رفت نصب میشود. این نوع دریچه هوا دارای تیغه های متحرک افقی و عمودی می باشد. با تنظیم تیغه ها می توان مقدار ورود جریان هوا و مسیر دمش هوای ورودی فضا را تنظیم کرد.
 2. در حالت عادی جهت جریان هوا در دریچه تنظیم هوا ی دیواری در تابستان رو به پایین و در زمستان رو به بالا می باشد.
 3. دریچه تنظیم هوای سقفی:
  دریچه تنظیم هوا سقفی عموما برای توزیع هوا بصورت نامحسوس در محیطهای گوناگون از قبیل کافی شاپ ها ، رستورانها ، اماکن ورزشی ، تجاری ، کارخانجات، انبارها و محیطهای اداری ، درمانی و مسکونی کاربرد دارد. دریچه های سقفی به شکلی در سقف نصب می شوند که هوا را به طور متوازن توزیع نمایند.
 4. به علت توزیع متفاوت هوا و طول پرتاب متفاوت در دبی ثابت، این نوع دریچه های هوا در دو نوع تخت و برجسته تولید میشوند.
 1. دریچه توزیع هوا آلومینومی دیواری طرح جدید 

دریچه توزیع هوا آلومینیومی دیواری طرح جدید دارای فریم سه سانتی در حاشیه دریچه و تیغه های عمودی در لایه جلویی و تیغه های افقی در لایه وسط و یک شبکه دمپر در لایه ی پشتی می باشد. 

هوای عبوری از دریچه توزیع هوا آلومینیومی دیواری طرح جدید بوسیله تیغه های دمپر که در پشت آن تعبیه شده، تنظیم و یا مسدود می گردد. 

این تیغه های دمپر بوسیله اهرمی که بر روی فریم دریچه توزیع هوا نصب شده باز یا مسدود می شود. 

تیغه های عمودی و افقی دریچه توزیع هوا ی طرح جدید باعث می شود هوای خروجی از دریچه توزیع هوا در مسیرهای افقی(راست و چپ) و مسیرهای عمودی( بالا و پایین) قابل خروج می باشد. 

سطح دریچه توزیع هوا آلومینیومی طرح جدید بصورت پشت و رو با رنگ کوره ای در رنگ های گوناگون متناسب با رنگ محیط از جمله سفید، کرم و … قابل پوشش و ارایه می باشد. 

 1. دریچه توزیع هوا آلومینیومی خطی :  

دریچه توزیع هوا خطی به سه صورت دریچه توزیع هوا ی خطیِ زاویه دار ، دریچه توزیع هوا ی خطی کله قندی و دریچه توزیع هوا ی خطی طرح اسلوت تقسیم می شود. 

دریچه توزیع هوا ی خطی زاویه دار از تیغه های  موازیِ زاویه دار با زاویهِ ۳۰ درجه از یک تا چهار مسیر را می تواند از هوای عبوری تغذیه کند. 

دریچه توزیع هوا ی خطی ۳۰ درجه (یک یا چندطرفه) هوای کانال را در چند مسیر چپ یا راست، بالا یا پایین بطور مجزا یا همزمان، به سمت بیرون هدایت میکند. 

دریچه توزیع هوا ی خطی کله قندی از یک سری تیغه های T شکل تشکیل شده که این تیغه های موازی هوای داخل کانال را با زاویه صفردرجه و بدونِ زاویه به محیط وارد میکند. 

دریچه توزیع هوای خطی طرح اسلوت نیز از تیغه های ضخیمِ Tشکل که از نطر مقیاس از تیغه های خطی کله قندی بزرگتر هستند تشکیل شده و با توجه به بزرگیِ تیغه های دریچه خطی طرح اسلوت نسبت به دریچه خطی کله قندی، لذا فاصله ی بین تیغه ها بیشتر و امکانِ خروج هوا از هر لایه هوایی بیشتر می شود. 

دریچه توزیع هوا ی آلومینیومی سقفی

دریچه توزیع هوا ی سقفی آلومینیومی ، هوای انشعاب کانال را با چهار مدل از سقفِ محیط به فضا منتشر می کند. این مسیرهای چهارگانه بنا به تناسب و نیازِ محل های مورد نظر در هر محیط قابلِ تعیین می باشند، مثلا اگر دریچه توزیع هوای سقفی در آکسِ طول و عرضِ فضای محیط قرارباشد نصب گردد الزاما نیاز به دریچه توزیع هوا ی سقفی چهارطرفه می باشد و درصورتیکه بطور مثال دهانه انشعاب هوا در یک گوشه از فضای محیط باشد که یک طول و یک عرض خودبخود از نیاز به هوا بی نیاز باشند در این وضعیت به دریچه توزیع هوا ی سقفی دوطرفه نیاز می باشد و اگر یک بُعد از دهانه انشعاب به یک مقطع از طول یا عرضِ فضا نزدیک باشد آن یک بُعد، از نیاز به هوارسانی مبرا می باشد و در این وضع دریچه توزیع هوا ی سقفی را از نوعِ سه طرفه سفارش می دهند. 

دریچه توزیع هوا ی آلومینیومی سقفی هم برای سیستمِ دمنده(هوای رفت) و هم برای سیستم مکش(برگشت هوا) کاربرد دارد. 

دریچه توزیع هوا ی سقفی هم بصورت “با دمپر” و هم بصورت “بی دمپر” تولید و عرضه می گردد. 

برای پوشش دریچه توزیع هوا ی سقفی از رنگ کوره ای استاتیک استفاده می گردد. 

دریچه توزیع هوا ی سقفی هم بصورتِ مستقیم به سقفِ اصلی نصب می شود و هم بصورت تایلی در حفره ی سه پری های سقف کاذب تعبیه می گردد. 

از مهمترین مزایای دریچه توزیع هوا ی سقفیِ یک یا چندطرفه ، ریزشِ هوا بصورت غیرِعمود به محیط می باشد که این موضوع به خودیِ خود باعث می شود در محیط هایی که ارتفاعِ زیادی ندارند از پاششِ هوای عمود به یک نقطه جلوگیری و هوای مورد نیاز بصورتِ تعدیل شده در محیط منتشر گردد. 

دریچه توزیع هوا ی خطی در انواعِ مختلفِ خود می تواند بصورت با دمپر یا بدونِ دمپر ساخته شود. 

سطح بیرونی و داخلیِ دریچه توزیع هوا ی خطی با رنگ کوره ای در رنگ های گوناگون پوشش داده می شود.

دریچه توزیع هوا ی آلومینیومی قوس دار: 

با توجه به نوع معماری و طراحیِ داخلیِ محیط ، گاهی اوقات نیاز به انواعِ دریچه های قوس دار و دکوراتیو امری ضروری می نماید. دریچه توزیع هوا ی قوس دار عموماً در طولِ خود بصورت قوسی طراحی می شوند ،اما درصورت نیاز دریچه توزیع هوا را بصورت عرضی نیز بصورت قوس دار می توان تولید نمود.همانطور که گفته شد بیشترین کاربردِ این نوع دریچه توزیع هوا برای ایجاد تناسب در نمایِ داخلی و زیباییِ مضاعف می باشد. 

در صورتیکه میزانِ اِیر یا قوسِ دریچه توزیع هوا در طول یا عرضِ دریچه، بیش از حدِ متعارق نباشد می توان آنرا بصورتِ بادمپر نیز تولید نمود اما اگر کمانِ قوس بیش از حد باشد امکانِ ایجادِ شبکه های دمپر در پشتِ دریچه توزیع هوا ی قوس دار به حداقل می رسد.

دریچه توزیع هوای گردِ سونایی

 جهت تخلیه هوا و بخاراتِ موجود در محیط هایی مثل سونا، استخر، جکوزی و یا حتی در سقف های سرویس های بهداشتی بکار می رود. ساختار ظاهریِ دریچه توزیع هوا ی سونایی از یک فریمِ گردِ مجزا و یک بدنه ی بشقابی شکل تشکیل شده که با پیچ به فریم متصل و بوسیله همین پیچ،میزانِ جریان هوای عبوری از دریچه توزیع هوا ی سونایی تنظیم و رگلاژ می شود.با توجه به رطوبت موجود در فضاهایی که ذکر شد سطحِ روی دریچه توزیع هوا ی آلومینیومی سونایی حتما باید توسط رنگ کوره ای پوشش داده شود تا از استهلاک آن جلوگیری شود.

 دریچه توزیع هوا ی سونایی در قطرهای ۱۰- ۱۵ و ۲۰ سانت تولید و عرضه می گردد.دریچه توزیع هوا ی سونایی را هم می توان بصورت مستقیم به دهانه انشعاب کانال هوا متصل نمود و هم می توان بصورت ترکیبی درروی یک صفحه ی ورقی از جنس آلومینیوم بصورت تایلی در سقف کاذب تعبیه نمود. 

ترمینال حجم متغیر هوای فن‌ دار–(سری)
 • ۱۵
 • شهریور
 • ترمینال حجم متغیر هوای فن‌ دار–(سری)

  ترمینال حجم متغیر هوای فن‌ دار–(سری) ترمینال حجم متغیر هوای فن‌ دار–(سری) در این نوع پایانه‌ها فن-موتور بصورت سری با جریان هوای اولیه قرار ...

  ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
  بدون دیدگاه
  دریچه جت نازل
 • ۲۴
 • شهریور
 • دریچه جت نازل

  دریچه جت نازل دریچه‌های پرتاب بلند، انتخاب مناسبی جهت فضاهایی هستند که در آن نیاز به انتقال هوای تهویه شده به مسافت‌های دور از ...

  ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
  بدون دیدگاه
  دریچه خطی دو اسلوت بدون دمپر
 • ۲۲
 • مرداد
 • دریچه خطی دو اسلوت بدون دمپر

  دریچه خطی دو اسلوت بدون دمپر دریچه خطی دو اسلوت بدون دمپر به واسطه قابلیت استفاده در طول زیاد ظرفیت قابل توجهی در ...

  ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
  2 دیدگاه
  دریچه خطی زاویه دار
 • ۲۵
 • مهر
 • دریچه خطی زاویه دار

  دریچه خطی زاویه دار دریچه خطی زاویه دار در دو نوع یکطرفه و دو طرفه می باشد. نوع یکطرفه آن جهت کاربرد در قسمت ...

  ۲۵ مهر ۱۴۰۱
  بدون دیدگاه
  دریچه دیفیوزر خورشیدی
 • ۱۵
 • شهریور
 • دریچه دیفیوزر خورشیدی

  دریچه دیفیوزر خورشیدی کاربرد دریچه خورشیدی در اتاق‌های تمیز (Cleanroom) است که فاقد ذرات معلق در هوا می‌باشند و همچنین نیاز به توزیع هوا ...

  ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
  بدون دیدگاه
  دریچه سبد تخم مرغی
 • ۲۴
 • مرداد
 • دریچه سبد تخم مرغی

  دریچه سبد تخم مرغی که به آن دریچه شطرنجی هم میگویند این نوع دریچه ها به علت داشتن استحکام زیاد و سطح مفید ...

  ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
  بدون دیدگاه
  دریچه سبد تخم‌مرغی چهارگوش
 • ۲۳
 • شهریور
 • دریچه سبد تخم‌مرغی چهارگوش

  دریچه‌ سبد تخم مرغی چهارگوش دریچه‌ سبد تخم مرغی چهارگوش که به دریچه‌های شطرنجی هم معروف هستند عموما جهت استفاده بر روی کانال‌های تخلیه ...

  ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
  1 دیدگاه
  دریچه سقفی چهار طرفه
 • ۲۳
 • مرداد
 • دریچه سقفی چهار طرفه

  دریچه سقفی چهار طرفه همانطور که از نام آن مشخص است قابلیت توزیع هوا بصورت چهار طرفه را دارد. این دریچه ها قابلیت توزیع ...

  ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
  بدون دیدگاه
  دریچه سقفی چهارگوش کلاف پهن و دورباز
 • ۲۳
 • مرداد
 • دریچه سقفی چهارگوش کلاف پهن و دورباز

  دریچه سقفی چهارگوش کلاف پهن و دورباز دریچه سقفی چهارگوش کلاف پهن و دورباز آلومينيومی جهت هدایت هوا از یک تا چهار سمت ...

  ۲۳ مرداد ۱۴۰۱
  بدون دیدگاه
  دریچه سونایی
 • ۱۵
 • شهریور
 • دریچه سونایی

  دریچه سونایی دریچه سونایی (Disc Valve) جهت استفاده برای خروج هوا در سرویس های بهداشتی و حمام مورد استفاده قرار می گیرند. قسمت ...

  ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
  بدون دیدگاه
  دریچه ضد انفجار
 • ۱۵
 • شهریور
 • دریچه ضد انفجار

  دریچه ضد انفجار به عنوان دریچه هوای ورودی و خروجی در سازه‌های دفاعی، پناهگاه‌های نظامی و همچنین به منظور حفاظت از بخش‌های صنعتی ...

  ۱۵ شهریور ۱۴۰۱
  بدون دیدگاه
  دمپر بارومتریک تنظیم فشار
 • ۲۲
 • مرداد
 • دمپر بارومتریک تنظیم فشار

  دمپر بارومتریک تنظیم فشار دمپر بارومتریک تنظیم فشارجزو دسته بندی دمپرهای وزنی تولیدی موسسه فنی مهندسی مشایخی محسوب میشود. از ویژگیهای این دمپر هوا ...

  ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
  بدون دیدگاه
  دمپر کانال دستی موازی (پره V شکل)
 • ۲۲
 • مرداد
 • دمپر کانال دستی موازی (پره V شکل)

  دمپر کانال دستی موازی (پره V شکل) اصولا دمپر کانال دستی موازی جهت کنترل میزان دبی هوا در کانال‌ها و دریچه‌ها به کار می‌رود ...

  ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
  2 دیدگاه