دریچه های لوکس چوبی

دریچه بازدید چوبی
 • ۲
 • تیر
 • دریچه بازدید چوبی

  درچه بازدید چوبی در موارد زیر استفاده میشود : قابل استفاده در مکانهای اداری، تجاری و خانگی جهت دسترسی به فن کوئل و شیر ...

  ۲ تیر ۱۴۰۱
  بدون دیدگاه
  دریچه خطی چوبی
 • ۱۳
 • اردیبهشت
 • دریچه خطی چوبی

  دریچه های چوبی که دریچه نور سقفی و سقف کاذب چوبی نیز از آن جمله محسوب می شود. در حال حاضر جزء تجهیزات لوکس ...

  ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
  بدون دیدگاه
  دریچه زیر فن کوئل چوبی
 • ۱۳
 • اردیبهشت
 • دریچه زیر فن کوئل چوبی

  دریچه های چوبی که دریچه نور سقفی و سقف کاذب چوبی و همچنین دریچه زیر فن کوئل چوبی نیز از آن جمله محسوب می ...

  ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
  بدون دیدگاه
  دریچه سقفی چوبی
 • ۱۳
 • اردیبهشت
 • دریچه سقفی چوبی

  دریچه های چوبی که دریچه نور سقفی و سقف کاذب چوبی نیز از آن جمله محسوب می شود. در حال حاضر جزء تجهیزات لوکس ...

  ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
  بدون دیدگاه
  دریچه کولر چوبی
 • ۱
 • تیر
 • دریچه کولر چوبی

  از مزایای دریچه کولر چوبی می توان به موارد زیر اشاره کرد: روکش ضد آب،جهت جلوگیری از آسیب های ناشی از رطوبت هوای کولر ...

  ۱ تیر ۱۴۰۱
  بدون دیدگاه
  دریچه نور دیواری چوبی
 • ۱۳
 • اردیبهشت
 • دریچه نور دیواری چوبی

  دریچه های چوبی که دریچه نور سقفی و سقف کاذب چوبی نیز از آن جمله محسوب می شود. در حال حاضر جزء تجهیزات لوکس ...

  ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
  بدون دیدگاه