دریچه های پرتاب بلند

جت دیفیوزر
 • ۱۳
 • اردیبهشت
 • جت دیفیوزر

  دریچه های پرتاب بلند جهت فضاهایی هستند که در آن نیاز به انتقال هوای تهویه به فواصل دور از محل خروج هوا می باشد. ...

  ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
  بدون دیدگاه
  جت نازل
 • ۱۳
 • اردیبهشت
 • جت نازل

  دریچه های پرتاب بلند جهت فضاهایی هستند که در آن نیاز به انتقال هوای تهویه به فواصل دور از محل خروج هوا می ...

  ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱
  بدون دیدگاه