دریچه تخلیه

شامل سه نوع دریچه تخلیه سبد تخم مرغی، تایل آرمسترانگ و سونایی است. دریچه های سبد تخم مرغی دریچه سبد تخم مرغی که به دریچه های شطرنجی نیز معروف هستند عموما جهت استفاده بر روی کانال های تخلیه هوا و در مواردی بر روی کانال های برگشت هوا مورد استفاده قرار می گیرند.

دریچه های تایل آرمسترانگ نیز مختص به سقف های آرمسترانگ هستند که همانند تایل های آرمسترانگ قابلیت جابجایی بر روی سازه سقف کاذب را داشته و در صورت تغییر دکوراسیون محل مورد استفاده و در صورت اتصال دریچه به کانال توسط کانال های فلکسیبل می توان چیدمان دریچه های سقف را متناسب با دکوراسیون جدید تغییر داد.

دریچه سونایی نیز جهت استفاده برای خروج هوا در سرویس های بهداشتی و حمام منازل و دیگر مکان های بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرند. با چرخش قسمت دایره ای شکل مرکز این دریچه میزان بازشدگی محل عبور هوا را تغییر داد. این نوع دریچه ها در سه نوع پلاستیکی، آهنی و آلومینیومی تولید و مورد استفاده قرار می گیرند.

دريچه سونايی (برگشتی)

قابلیت: افت فشار بسیار کم برای تخلیه هوا - کنترل هوادهی با تنظیم میزان باز و بسته بودن دریچه - از جنس ABS یا آهن - قابلیت بسته شدن کامل - نصب آسان

دریچه تایل آرمسترانگ جهت هوای تخلیه (اگزاست)

دریچه های مختص به سقف های آرمسترانگ همانند تایل های آرمسترانگ قابلیت جابجایی بر روی سازه سقف کاذب را داشته و در صورت تغییر دکوراسیون محل مورد استفاده و در صورت اتصال دریچه به کانال توسط کانال های فلکسی بل می توان چیدمان دریچه های سقف را متناسب با دکوراسیون جدید تغییر داد.

دریچه سبد تخم مرغی (شطرنجی)

قابلیت ها: افت فشار بسیار کم برای تخلیه هوا، کنترل تخلیه هوا با دمپر، دارای پره های مستقیم و 45 دریجه، قابلیت هوا دهی به صورت یک، دو، سه و چهار طرفه