دریچه هوای رفت

دریچه هوای رفت برای تامین هوای تازه و یا بار حرارتی و برودتی مورد نیاز هر فضا و مکانی استفاده می شود و محل نصب آن بر روی سقف می باشد.

دریچه هوای رفت جهت تنظیم فشار یا انسدادِ هوای خروجی یا ورودیِ دهانه انشعاب هوا در انواعِ کانال های هوا به کار می رود.

دریچه هوای رفت : دريچه خطی ۳۰ درجه

دریچه خطی 30 درجه در دو نوع یکطرفه و دوطرفه تولید می گردد که نوع یکطرفه آن جهت کاربرد در قسمت های جلویی دیوار و یا در انواع سقف ها و نوع دو طرفه آن در سقف دور از دیوارهای جانبی مورد استفاده قرار می گیرند.

دریچه هوای رفت : دريچه خطی ۱۵ درجه

دریچه خطی 15 درجه در سه نوع یک طرفه، دو طرفه و تمام کله قندی تولید می شود. دریچه های خطی 15 درجه یکطرفه عموما مربوط به توزیع هوای رفت در قسمت های مختلف دیوار و در ارتفاع متوسط (زیر 3 متر) و یا قسمت هایی از دیوار که بصورت مخفی در سازه سقف قرار گرفته اند استفاده می شود.

دریچه هوای رفت : دریچه خطی 0 درجه

دریچه خطی 0 درجه از نوع دریچه هوای رفت هستند به دریچه هایی با زاویه صفر درجه و بصورت تیغه های باریک ساخته شده است. این نوع دریچه هم برای هوای رفت و هم برای هوای برگشت مورد استفاده قرار می گیرند. محل نصب اين دريچه می تواند در داخل ديوار و سقف کاذب و يا در سقف استفاده شود.

دریچه هوای رفت : دريچه سقفی چهارگوش كلاف دورباز آلومينيومی

دريچه سقفی چهارگوش كلاف دورباز آلومينيومی یک دریچه از نوع سقفی و قابل استفاده در سقف تا ارتفاع 4 متر می باشد. این دريچه سقفی جهت هدایت هوا از یک تا چهار سمت در سیستم هوای رفت مورد استفاده قرار می گیرد

دریچه هوای رفت : دريچه سقفی چهارگوش كلاف پهن آلومينيومی

دريچه سقفی چهارگوش كلاف پهن آلومينيومی یک دریچه از نوع سقفی و قابل استفاده در سقف تا ارتفاع 4 متر می باشد. این دريچه سقفی جهت هدایت هوا از یک تا چهار سمت با زاویه دهش هوا 180 درجه (معمولی) ویا 90 درجه (کنجی) در سیستم هوای رفت مورد استفاده قرار می گیرد.

دریچه هوای رفت : دريچه خطی اسلوت

دریچه های خطی اسلوت به واسطه قابلیت استفاده در طول زیاد ظرفیت قابل توجهی در حجم هوادهی و یکنواختی توزیع هوا در محیط تحت تهویه را دارند. محل نصب این دریچه بر روی سقف یا پیشانی دیوار می باشد. به دلیل شکل و ظاهر دکوراتیو و قابلیت اجرا بصورت شکل های مختلف هندسی هماهنگ با محیط، این دریچه مورد استقبال زیاد از سوی مهندسین معمار قرارگرفته است.

دریچه هوای رفت : دريچه ديواری رفت دو طرفه پره ايرفويل (دریچه کولری)

دريچه ديواری رفت دوطرفه پره ايرفويل آلومينيومی عموما براي هوای رفت کولرهای آبی و ایرواشرها مورد استفاده قرار مي گيرد و در اغلب موارد همراه با دمپرهای پشت دریچه ای موازی و پشت دریچه ای متقابل سفارش گذاری می شود.

دریچه هوای رفت : دریچه هوای رفت اتاق عمل

همانگونه که از عنوان "دریچه هوای رفت اتاق عمل" مشخص است کاربرد این دریچه در اتاق عمل و جهت هوای رفت می باشد. الگوی پخش این دریچه بصورت ریزشی از سقف و بصورت آرام می باشد.

دریچه هوای رفت : دریچه تایل آرمسترانگ

دریچه های مختص به سقف های آرمسترانگ همانند تایل های آرمسترانگ قابلیت جابجایی بر روی سازه سقف کاذب را داشته و در صورت تغییر دکوراسیون محل مورد استفاده و در صورت اتصال دریچه به کانال توسط کانال های فلکسی بل می توان چیدمان دریچه های سقف را متناسب با دکوراسیون جدید تغییر داد.

  • 1
  • 2